• تلفن تماس : 09058706804
  • info@rooyinsazeh.com
  • شنبه تا پنجشنبه - 8 الی 17
  • iran-flag

رویین سازه

rooyinsazeh

پروژه ها

اجرای سقف کامپوزیت پروژه بیمارستان خصوصی خواجه نصیر مراغه

اجرای سقف کامپوزیت (Composite Slab)  پروژه بیمارستان خصوصی خواجه نصیر مراغه با زیربنای ۵۰ هزار متر مربع

اجرای دیوار حائل بتنی پروژه بیمارستان خصوصی خواجه نصیر مراغه با مساحت 3700متربع